MG6040IB

MG6040IB

220~240 V

50 Hz

Midea burner

LPG:G30/29 or NG:G20/20

60cm

Frontal Knobs

Enamel

3.0kW*1

1.75kW*2

1.0kW*1

 

590*500*95